Allmänna villkor

Rot- och rutavdragets storlek 
Du använder rot- och rutavdraget genom att vi gör ett avdrag på arbetskostnaden på din faktura. När du sedan har betalat begär vi utbetalning från Skatteverket. Om Skatteverket beviljar utbetalning till oss förifylls beloppet i din inkomstdeklaration.

Tänk på att du måste ha betalat tillräckligt med skatt under inkomståret för att kunna använda rot- och rutavdraget.

Arbetet ska utföras i, eller i nära anslutning till en bostad som du bor i eller använder som fritidsbostad, eller som dina föräldrar bor i.

Det är vi som har utfört arbetet som ansöker om din preliminära rot- och rutavdrag och begär utbetalning från Skatteverket för den summan.
   

Rotavdrag

Rotavdragets max procent av arbetskostnaden är 30%  
Max 50 000 kr per person per år.

Rutavdrag

Rutavdragets max procent av arbetskostnaden är 50%
Max 50 000 kr per person per år.

Mer information om rot och rut hittar du här